سه شنبه، 5 آذر 1392 - شماره 2835
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: سياسي
گري سيك: توافق هسته‌يي تاريخي بود
گري سيك، عضو سابق شوراي امنيت ملي امريكا توافق هسته‌يي ايران و شش قدرت جهاني را تاريخي دانست و گفت: اهميت اين توافق تاريخي در وراي موضوع هسته‌يي بوده و تغييري در روابط ايران با امريكا به وجود مي‌آورد كه مي‌تواند سرآغاز عادي‌سازي روابط دوجانبه باشد. به گزارش انتخاب، ‌گري سيك، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه كلمبيا تصريح كرد: ايران و امريكا به مرحله بازسازي روابط نزديك شده‌اند و البته راهي طولاني براي عادي‌سازي روابط در پيش دارند. وي افزود: مي‌توان اميدوار بود كه در صورت آماده شدن زمينه در مرحله اول يك هيات كنسولي در پايتخت‌هاي دو كشور مستقر شود اما خيلي مسائل هست كه بايد نخست حل شود. وي تاكيد كرد: گفت‌وگوي ايران و امريكا اجازه داده كه حل يك سري مسائل منطقه خاورميانه ساده‌تر شود. گري سيك گفت: به طور مثال اينكه دو كشور مي‌توانند درباره سوريه يا شرايط افغانستان و عراق گفت‌وگو كنند، بسيار مهم است چراكه دو كشور در زمينه‌هاي مختلف اشتراك منافع يا همپوشاني منافع دارند كه اكنون پس از 34 سال درباره آنها آشكارا گفت‌وگو مي‌كنند. عضو سابق شوراي امنيت ملي امريكا درباره اهميت توافق هسته‌يي ايران و شش قدرت جهاني گفت: من سال‌هاست كه در متن روابط دو كشور بوده‌ام و مي‌توانم بگويم كه اين توافق تاريخي بود.
متن كامل «برنامه اقدام مشترك» ايران و گروه 1+5
راه‌حل جامع براي غني‌سازي با تعريف مشترك


ايران و اعضاي گروه 1+5 سرانجام پس از پنج روز رايزني فشرده روز شنبه در ژنو توافق كردند. متن زير حاصل سه دور مذاكره سخت و فشرده در ژنو است:


برنامه اقدام مشترك

مقدمه: هدف اين مذاكرات رسيدن به يك راه‌حل جامع مورد توافق و بلندمدت است به نحوي كه تضمين كند برنامه هسته‌يي ايران كاملا صلح‌آميز باقي خواهد ماند. ايران اعلام مي‌نمايد تحت هيچ شرايطي به دنبال دستيابي يا گسترش سلاح هسته‌يي نيست. راه‌حل جامع مذكور مبتني بر اين اقدامات اوليه بوده و به يك گام نهايي منجر خواهد شد كه دوره زماني آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگراني‌ها مي‌انجامد. اين راه‌حل جامع، ايران را قادر مي‌سازد تا به‌طور كامل از حقوق خود در بهره‌گيري از انرژي هسته‌يي براي اهداف صلح آميز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي و با رعايت تعهدات خود طبق معاهده از آن برخوردار شود. اين راه‌حل جامع متضمن يك برنامه غني‌سازي با تعريف مشترك و محدوديت‌هاي عملي و اقدامات شفاف ساز براي تضمين ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌يي است. اين راه‌حل جامع به مثابه يك مجموعه منسجم خواهد بود كه هيچ بخشي از آن مورد توافق قرار نمي‌گيرد مگر آنكه درباره تمامي بخش‌هاي آن توافق حاصل شود. اين راه‌حل جامع شامل يك فرآيند متقابل و قدم به قدم است و به رفع همه‌جانبه تمامي تحريم‌هاي شوراي امنيت، تحريم‌هاي چندجانبه و تحريم‌هاي ملي مربوط به برنامه هسته‌يي ايران مي‌انجامد.

در فاصله ميان گام‌هاي اوليه و گام آخر، گام‌هاي ديگري از جمله پرداختن به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت با هدف پايان رضايت بخش بررسي موضوع توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت. سه كشور اروپايي / اتحاديه اروپا به اضافه سه (3+3 يا 1+5) و ايران مسوول نهايي كردن و اجراي قدم‌هاي مورد توافق ميان‌مدت و راه‌حل جامع با حسن نيت خواهند بود. يك كميسيون مشترك از 3+3 و ايران براي نظارت بر اجراي اقدامات ميان‌مدت و بررسي مسائلي كه ممكن است پديد آيند، تشكيل خواهد شد، در حالي كه آژانس مسووليت راستي‌آزمايي اقدامات مربوط به موضوع هسته‌يي را بر عهده خواهد داشت. اين كميسيون مشترك براي تسهيل حل و فصل مسائل مورد نگراني گذشته و حال با آژانس همكاري خواهد كرد.عناصر گام اول

گام اول داراي دوره زماني شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمديد مي‌باشد. در اين دوره همه اعضا، با حسن‌نيت، در جهت حفظ فضاي سازنده در مذاكرات فعاليت خواهند كرد.

ايران اقدامات داوطلبانه زير را به انجام خواهد رساند:

- نيمي از اورانيوم موجود غني شده 20 درصد را به صورت اكسيد 20 درصد براي توليد سوخت راكتور تحقيقاتي تهران ذخيره نمايد. بقيه UF6 20 درصد را به مواد كمتر از 5 درصد رقيق نمايد. خط برگشت‌پذير نيز وجود نداشته باشد.

- ايران اعلام مي‌كند كه براي اين دوره شش ماهه، اورانيوم را به سطح بالاتر از 5 درصد غني‌سازي نكند.

- ايران اعلام مي‌كند كه فعاليت‌هاي خود در تاسيسات سوخت هسته‌يي نطنز1، فوردو2 يا رآكتور اراك3 را كه توسط آژانس با نام IR-40شناسايي مي‌شود، بيش از اين گسترش نخواهد داد.

- همان‌گونه كه ايران در برنامه عملياتي كردن تاسيسات تبديل مواد، به آژانس اعلام كرده است، با آغاز خط تبديل مواد UF6 غني شده تا 5 درصد به UO2، ايران تصميم دارد مواد UF6 جديدا غني شده تاسطح 5 درصد طي شش ماه آينده را به اكسيد تبديل كند.

- محل‌هاي جديد براي غني‌سازي ايجاد نمي‌شود.

- ايران برنامه تحقيق و توسعه (R&D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقيق و توسعه جاري غني‌سازي خود را كه با هدف انباشت اورانيوم غني شده صورت نمي‌گيرد، ادامه خواهد داد.

- عدم بازفرآوري يا ساخت تاسيساتي كه توانايي بازفرآوري داشته باشند.

نظارت‌هاي بيشتر:

- ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، شامل اطلاعات درباره طرح‌هاي تاسيسات هسته‌يي ايران، توصيف ساختمان‌ها در هر يك از سايت‌هاي هسته‌يي، توصيفي از سطح عملياتي كه در هريك از اماكن كه به فعاليت‌هاي هسته‌يي مشخص اشتغال دارند، اطلاعات درباره معادن و تخليص و اطلاعات درباره منابع اوليه.

- ارائه پرسشنامه جديد فني رآكتور اراك به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه توسط آژانس با نام IR-40 شناسايي مي‌شود.

- اتخاذ گام‌هاي لازم براي موافقت با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي انعقاد «رهيافت پادمان» درباره رآكتور اراك كه توسط آژانس با نام IR-40 شناسايي مي‌شود.

- دسترسي روزانه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به فردو و نطنز با هدف بررسي فايل‌هاي ضبط شده دوربين‌ها در مواقعي كه آنها براي بازرسي‌هاي دوره‌يي موسوم به DIV، IIV، PIV و بازرسي‌هاي سرزده در سايت حضور ندارند.

- دسترسي هدايت شده بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به:

كارگاه‌هاي مونتاژ سانتريفيوژ 4

كارگاه‌هاي توليد روتور سانتريفيوژ و محل‌هاي نگهداري

معادن اورانيوم و تخليص اورانيوم

در مقابل، 3+3، اقدامات داوطلبانه زير را انجام خواهند داد:

توقف تلاش براي كاهش خريد نفت خام ايران به نحوي كه مشتريان فعلي بتوانند ميانگين ميزان كنوني خريد نفت خام خود از ايران را كماكان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عوايد فروش نفت ايران در خارج از كشور به ايران. درباره معاملات نفتي مذكور، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و امريكا بر بيمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعليق مي‌شوند.

تعليق تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا بر:

صادرات پتروشيمي ايران و نيز تعليق تحريم‌ خدمات مرتبط

طلا و فلزات گرانبها، و تعليق تحريم‌ خدمات مرتبط5

تعليق تحريم‌هاي امريكا بر صنعت خودرو و تعليق تحريم‌هاي خدمات مرتبط6

صدور گواهي عرضه و نصب قطعات يدكي براي ايمني پرواز هواپيماهاي غيرنظامي ايران و خدمات مرتبط. صدور گواهي بازرسي‌هاي مرتبط با ايمني و تعميرات در ايران و همچنين خدمات مرتبط

عدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته‌يي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد

عدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته‌يي از سوي اتحاديه اروپا

دولت امريكا، در چارچوب اختيارات قانوني رييس‌جمهور و كنگره از تحميل تحريم‌هاي جديد هسته‌يي خودداري خواهد كرد.

يك كانال مالي براي تسهيل تجارت امور انسان‌دوستانه براي تامين نيازهاي داخلي ايران با استفاده از درآمدهاي نفتي ايران در خارج از كشور ايجاد خواهد شد. تجارت امور انسان‌دوستانه شامل مراودات تجاري مرتبط با توليدات غذايي و كشاورزي، دارو، تجهيزات دارويي و مخارج پزشكي بيماران خارج از كشور خواهد بود. اين كانال مالي شامل بانك‌هاي خارجي مشخص و بانك‌هاي ايراني غير تحريم شده خواهد بود كه به ‌هنگام ايجاد اين كانال مالي مشخص خواهند شد.

- كانال مزبور همچنين موارد را دربر مي‌گيرد:

نقل و انتقال‌هاي مالي مورد نياز براي پرداخت تعهدات ايران به سازمان ملل متحد

پرداخت مستقيم شهريه به دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها براي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور تا مبلغ توافق شده براي يك دوره شش ماهه.

افزايش آستانه براي اخذ مجوزهاي اتحاديه اروپا جهت تبادلات مالي تجارت موارد غيرتحريمي تا مبلغ مورد توافق.عناصر گام نهايي راه‌حل جامع

گام نهايي راه‌حل جامع كه اعضا قصد دارند مذاكره درباره آن را در كمتر از يك سال بعد از تصويب اين سند، به پايان رسانده و اجراي آن را شروع كنند، عبارتند از:

داراي دوره زماني بلندمدت مشخصي خواهد بود كه مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت.

بيانگر حقوق و تعهدات اعضاي معاهده عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و موافقتنامه‌هاي پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باشد.

به‌طور همه‌جانبه تحريم‌هاي هسته‌يي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تحريم‌هاي چندجانبه و تحريم‌هاي ملي را برداشته و از جمله گام‌هايي براي دسترسي به حوزه‌هاي تجاري، فناوري، مالي و انرژي را بر مبناي يك برنامه تنظيمي كه درباره آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نمايد.

متضمن يك برنامه غني‌سازي باشد كه توسط طرفين تعريف مي‌گردد، برنامه‌اي كه شاخصه‌هاي آن با موافقت طرفين و منطبق با نيازهاي عملي، با محدوديت‌هاي مورد توافق درباره دامنه و سطح فعاليت‌هاي غني‌سازي، ظرفيت غني‌سازي، محل‌هايي كه در آن غني‌سازي انجام مي‌شود و ذخاير اورانيوم غني شده براي دوره زماني كه مورد توافق قرار مي‌گيرد، تعيين مي‌گردد.

نگراني‌هاي مرتبط با رآكتور اراك كه توسط آژانس با نام IR-40 شناخته مي‌شود، را كاملا برطرف نمايد. بازفرآوري يا احداث تاسيساتي كه قادر به بازفرآوري باشد، ايجاد نخواهد شد.

اقدامات شفاف ساز و با نظارت بيشتر مورد توافق را به طور كامل به اجرا درآورد. پروتكل الحاقي در چارچوب اختيارات رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تصويب و به اجرا درآيد.

شامل همكاري بين‌المللي هسته‌يي غيرنظامي باشد، كه اين همكاري‌ها از جمله درباره دستيابي به رآكتورهاي مدرن آب سبك قدرت و تحقيقاتي و تجهيزات مرتبط و نيز عرضه سوخت هسته‌اي مدرن و برنامه‌هاي تحقيق و توسعه (R&D) مورد توافق است.

به دنبال اجراي موفق گام نهايي راه‌حل جامع و با سپري شدن كامل دوره زماني گام نهايي، با برنامه هسته‌يي ايران مانند برنامه هر كشور غيرهسته‌يي ديگر عضو NPT رفتار خواهد شد.

درباره گام نهايي و هر يك از گام‌هاي مياني، اين اصل اساسي كه «تا درباره همه‌چيز توافق نشود، درباره هيچ چيزي توافق حاصل نشده است» اعمال مي‌شود.


پانوشت‌ها:

1- به اين معني كه طي شش ماه، ايران به سانتريفيوژهايي كه نصب شده‌اند ولي غني‌سازي اورانيوم انجام نمي‌دهند گاز UF6 تزريق ننمايد. سانتريفيوژهاي اضافي نصب ننمايد. ايران اعلام مي‌كند كه طي شش ماه اول سانتريفيوژهاي موجود را با سانتريفيوژهايي از همان نوع جايگزين مي‌كند.

2- در چهار آبشار سايت فردو كه در حال حاضر غني‌سازي اورانيوم انجام مي‌دهند، از اين پس غني‌سازي بالاي 5 درصد انجام نخواهد گرفت و ظرفيت غني‌سازي افزايش نخواهد يافت. گاز UF6 به 12 آبشار ديگر تزريق نمي‌شود تا در وضعيت غيرعملياتي باقي بمانند. بين آبشارها اتصال وجود نخواهد داشت. ايران اعلام مي‌كند كه طي شش ماه اول، سانتريفيوژهاي موجود را با سانتريفيوژهاي همان نوع جايگزين مي‌كند.

3- ايران اعلام مي‌كند كه براي رفع نگراني‌هاي مربوط به احداث رآكتور اراك براي شش ماه به رآكتور سوخت تزريق نخواهد شد، يا آب سنگين را به سايت رآكتور منتقل نمي‌كند و سوخت جديد را آزمايش نكرده يا سوخت بيشتر براي رآكتور توليد نخواهد شد و تجهيزات اصلي باقي مانده نصب نخواهد شد.

4- مطابق برنامه‌هاي ايران، توليد سانتريفيوژ در ايران در اين شش ماه مخصوص به جايگزيني سانتريفيوژهاي

آسيب ديده خواهد بود.

5- «تحريم خدمات مرتبط» به معني هرگونه خدمات موضوع تحريم‌هاي اجرايي امريكا يا اتحاديه اروپا، از قبيل بيمه، حمل و نقل يا مالي مي‌باشد، تا جايي كه هر يك از خدمات مذكور، مرتبط با تحريم بوده و براي تسهيل نقل و انتقالات مالي مورد نظر لازم باشد. اين خدمات مي‌تواند شامل نهادهاي ايراني تحريم نشده باشد.

6- رفع تحريم‌ها مي‌تواند دربرگيرنده هر خط هوايي ايراني تحريم نشده و نيز ايران‌اير شود.
ظريف از استقبال مردم در فرودگاه تشكر كرد


ساعت 10:45 دقيقه شب يكشنبه است. تازه به خانه رسيده‌ام. قبل از اينكه گزارشي كه در هواپيما نوشته‌ام را برايتان بفرستم، خواستم از همه دوستاني كه به فرودگاه تشريف آورده بودند تشكر كنم. واقعا شرمنده‌ام كه دوستان محافظ اجازه ندادند از اتومبيل پياده شوم. هيچ چيز براي من شيرين‌تر از ديدار نزديك با شما نبود ولي...

اين هم گزارشي كه در هواپيما برايتان نوشتم:

ساعت 19:15 بعدازظهر يكشنبه است و برفراز آسمان تركيه هستيم و ان‌شاءالله تا يك ساعت و نيم ديگر به فرودگاه مهرآباد مي‌رسيم. بعد از پنج روز سخت و پرتنش، امروز تاحدود ساعت 6:30 صبح به وقت ژنو مشغول پيگيري كار بوديم و بعد توانستيم نماز صبح را بخوانيم و سه‌ساعتي بخوابيم. البته برخي اعضاي بزرگوار هيات مذاكره‌كننده كه ترجمه فارسي متن را انجام مي‌دادند حتي همين قدر هم نخوابيدند. نخستين خبر اظهار لطف بزرگوارانه رهبر فرزانه انقلاب در پاسخ به گزارش كريمانه رييس‌جمهور محبوب بود كه همچون گذشته فرزندانشان را مورد تفقد قرار داده بودند و نيز اظهارمحبت‌هاي دوستان عزيز. مجموعه اين بزرگواري‌هاي مردم وبزرگان كشور چند بار اشك به چشمان اين خدمتگزاركوچك آورد. از همه سپاسگزارم و از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارم كه ما را شايسته اين همه بزرگواري قرار دهد. مذاكره و رسيدن به تفاهم همواره كار دشواري است، چراكه هيچگاه هيچ تفاهمي دربرگيرنده تمامي خواست‌هاي هريك از طرفين نيست. تنها كساني كه درگير مذاكره و فراز و نشيب‌ها و خواسته‌هاي متقابل هستند مي‌توانند درك كنند كه گرفتن هر مفهوم يا عبارت مورد نظر يا جلوگيري از زياده خواهي طرف مقابل چه ميزان تلاش، نبرد سياسي، جنگ اعصاب، مقاومت، صبر، پذيرش ريسك شكست و... نياز دارد. مي‌دانند كه در پس لبخندها و شوخي‌هاي در مقابل دوربين و خبرنگاران، چه جلسات پرتنشي سپري شده و چه بحث‌هاي تلخ و چالشي رد وبدل شده است. هنر ديپلمات پنهان كردن همه اين تلاطم‌ها در پشت لبخندهاست. در اين ميان اتكا به قدرت لايزال الهي، آرامشي ايجاد مي‌كند كه شايد هيچ قدرت سياسي و نظامي نتواند هماورد آن باشد. به همين دليل براي يادآوري به خودم و اطمينان خاطرشما، شعر مولانا را در زمينه صفحه نوشتم كه: گرهزاران دام باشد در قدم

چون تو بامايي نباشد هيچ غم

به هر حال مذاكرات سختي بود ولي همان‌طور كه درگزارش‌ها ديده‌ايد، با وجود تلاش همه جنگ‌طلبان و افراط‌گرايان و هزينه‌هاي گزاف تبليغاتي و سياسي آنها، مذاكرات با حفظ حقوق ملت به نتيجه رسيد و تحريم‌ها در سراشيبي قرار گرفتند. دستاوردهاي علمي كشورحفظ شد، حقوق هسته‌يي به رسميت شناخته شد، هيچ مركز هسته‌يي تعطيل يا تعليق نشد، اقدامات اطمينان‌ساز به‌صورت متوازن و متقابل از دو طرف طراحي شد، ساختار برنامه هسته‌يي كشور پابرجا ماند ولي ساختار تحريم‌ها به ياري خداوند به سمت تزلزل و خدشه رفت و افق لغو كامل تحريم‌هاي بين‌المللي، يكجانبه و چندجانبه در آينده كم و بيش يك‌ساله ترسيم شد. در اين تلاش در مقابل مجموعه‌يي از بزرگ‌ترين قدرت‌هاي دنيا قرار داشتيم كه خود نيز از بيرون تحت فشار صهيونيست‌ها و ديگر كاسبان تنش و درگيري بودند. در اكثر موارد هيچ حمايتي جز خدا و مردم بزرگ ايران و اعتماد به اين دو پشتوانه بي‌بديل نداشتيم كه اليس‌الله بكاف عبده (آيا خدا براي بنده‌اش كافي نيست؟)

حتما ادعا نمي‌كنيم كه كارما بي‌نقص بوده است. از ابتدا مي‌دانستيم كه وظيفه سختي را مي‌پذيريم و مي‌بايد از تمام توان و حيثيتي كه از همين كشور و انقلاب و مردم گرفته‌ايم هزينه كنيم. از انتقاد سازنده و نقد مشفقانه هم استقبال مي‌كنيم. همزمان ازهمه دوستان انتظار داريم كه همواره دو ملاحظه را درنظر بگيرند: انصاف و مهم‌تر از آن منافع ملي. به عبارت ديگر، تفاوت مذاكره با خواندن بيانيه و اعلام موضع را فراموش نفرمايند و مهم‌تر فضاسازي تبليغاتي طرف‌هاي مذاكره را درست تشخيص دهند كه با تمامي ابزارهاي خود از لحظاتي پس ازمذاكره دست به‌كارشدند تا ناكامي‌هاي طبيعي خود در روند تفاهم و اجماع‌سازي متقابل را كمرنگ كرده و حتي وارونه جلوه دهند. توجه داشته باشند كه صهيونيست‌ها و ديگر جنگ‌افروزان هنوز هم به‌شدت عصباني و خشمگين‌اند و در تلاش براي استفاده از هر ابزاري براي به شكست كشاندن توافقي كه آن را توافق قرن براي ايران مي‌دانستند و مي‌دانند. البته ما تازه از نخستين مرحله عبور كرده‌ايم و ادامه راه به همين اندازه يا حتي بيشتر پر چالش و پر فراز و نشيب است و بايد با همبستگي و عزم ملي، همدلي عمومي، عقل جمعي و تعامل جدي، منطقي و سازنده، جنگ‌طلبان و افراطيون كه لحظه‌يي از اقدام عليه ايران نخواهند ايستاد را در افكار عمومي جهاني رسوا و منزوي كنيم و راه را براي حاكميت منطق و عقل و احترام متقابل در ادامه اين مسير دشوار هموار‌سازيم. در جامعه جهاني، ‌بايد با شناخت ابزارهاي متناسب، كارا و روزآمد نقش‌آفريني و ديگران را ناگزير از پذيرش حقوق و حركت از موضع برابر و احترام متقابل كرد. ما تمام تلاش خود را براي ادامه هوشمندانه اين مسير تا رسيدن به رفع همه فشارها ادامه خواهيم داد و در اين مسير به لطف خدا و حمايت شما دل بسته‌ايم.

نزديك فرودگاهيم. خدانگهدار
جلسه محرمانه ظريف با لاريجاني
محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان پس از بازگشت به ايران، روز گذشته در همايش بزرگداشت بسيج حاضر شد و پس از اين همايش طي يك جلسه غيرعلني با علي لاريجاني، رياست مجلس شوراي اسلامي، گزارشي از جزييات مذاكرات و مراحل عقد تفاهمنامه با گروه 1+5 ارائه كرد. بيش از اين نيز محمد جواد ظريف جهت بيان جزييات ژنو2 و همچنين ژنو1 در هفته‌هاي اخير جلسات مختلفي با اعضاي كميسيون امنيت ملي مختلفي برگزار كرده بود، اما اهميت جزييات ژنو3 به واسطه عقد تفاهمنامه ايران با گروه 1+5 ايجاب كرد تا اين جلسه به صورت خصوصي و ويژه بين رياست مجلس و وزير امور خارجه برگزار شود. حسين سبحاني نيا، عضو هيات ريييسه مجلس در رابطه با جزييات اين جلسه مي‌گويد: در اين جلسه كه حدود دو ساعت به طول انجاميد، آقاي ظريف گزارشي از مذاكرات، توافقنامه و موارد پيرامون آن به رييس مجلس ارائه كرد و دو طرف به تبادل نظر پرداختند. به گفته او، اولويت ما اين بود كه آقاي ظريف در جلسه فرداي مجلس حضور پيدا كرده و گزارشي از مذاكرات به نمايندگان ارائه دهد اما قرار بر اين شده است كه زمان دقيق آن را آقاي لاريجاني پس از جلسه مشتركشان با آقاي ظريف قطعي كنند. علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي بيش از اين با اشاره به توافقات صورت گرفته ميان جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي عضو 1+5 در مذاكرات ژنو گفت: ملت ايران از توافقات صورت گرفته مسرور هستند.
وزير خارجه در همايش بزرگداشت بسيج:
گروه‌هاي فشار دست به كار شده‌اند


گروه سياسي| وزير خارجه در نخستين روز كاري خود بعد از نشست مهم سويس در مراسم گراميداشت هفته بسيج حاضر شد و گفت: غرب در اين مدت فهميد كه فشار، تحقير و تهديد كارساز نيست و بايد از طريق احترام سازنده و تعامل با مردم ايران سخن بگويند. وزير امور خارجه با بيان اينكه غربي‌ها 10 سال راه اشتباه را در برابر فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران پيش گرفته بودند، اضافه كرد: ديپلمات‌ها يك اصطلاحي دارند و مي‌گويند ابتدا راه‌هاي غلط را انتخاب مي‌كنيم تا مجبور شويم راه درست را انتخاب كنيم و غربي‌ها نيز در اين مدت 10 سال راه فشار، ارعاب، تحميل و تحريم را در پيش گرفتند. به گزارش مهر، محمد جواد ظريف در مراسم گراميداشت هفته بسيج كه عصر روز گذشته در سازمان انرژي اتمي برگزار شد با تاكيد بر اينكه در اين مذاكرات ساختار برنامه‌هاي هسته‌يي ايران حفظ و ساختار تحريم‌ها فرو ريخت، گفت: در اين مذاكرات حق هسته‌يي ايران به رسميت شناخته شد. وزير امور خارجه با بيان اينكه نبايد گول حرف‌هاي امريكايي را بخوريم، گفت: امريكايي‌ها مي‌خواهند به قول خودشان به اخبار چرخشي بدهند و مي‌گويند حق استفاده از انرژي هسته‌يي در ان‌پي‌تي نيامده است اما من در جواب مي‌گويم مگر حق تاسيس رآكتور و تاسيسات هسته‌يي در ان‌پي‌تي نوشته شده است؟ ظريف گفت: آنچه در ان‌پي‌تي آمده است و آنچه را به رسميت مي‌شناسد حق برخورداري از انرژي هسته‌يي براي مصارف صلح‌آميز است. وي با اشاره به اينكه گروه‌هاي فشار نيز در اين مدت دست به كار شده‌اند، گفت: اگر گروه‌هاي فشار در اين مدت موفق شدند منافع و زورگويي‌هاي خود را تحميل كنند آن وقت راه بازگشت از اين توافقنامه نيز وجود دارد. وزير امور خارجه تاكيد كرد: ايران با حسن نيت وارد اين مسير شده است چرا كه ما نمي‌خواهيم كار مقطعي كنيم و نظام ما بر اساس وعده دروغ نيست حتي در مقابل پيمان‌شكنان.بايد با 1+5 سريع به راه‌حل نهايي برسيم


وزير امور خارجه همچنين با اشاره به نظام دو قطبي سياسي جهان پيش از فروپاشي شوروي افزود: به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي با دنياي ديگري روبه‌رو شديم. دنيايي كه شرايط متصلب نظام دو قطبي در آن فرو پاشيد و شرايط جديدي جايگزين آن شرايط متصلب شد. بنابراين سياليت اين شرايط جديد رقابت‌ها را آسان‌تر و سهمگين‌تر كرد. در دنياي دو قطبي رقابت‌ها در حوزه دو قدرت تعريف مي‌شود و ساير كنشگران توان اين را نداشتند كه در اين حوزه تاثير جهاني داشته باشند. با فروپاشي نظام دو قطبي فضا براي فعاليت كشورهايي كه نمي‌توانسته‌اند در آن شرايط عرض‌اندام كنند، فراهم شد اما همزمان نگراني قدرتمندان را ايجاد كرديم. ظريف توضيح داد: در شرايط جديد بازيگران جديدي مي‌توانستند قدرتمند شوند بنابراين رقابت آسان‌تر شد اما تبعات سنگيني داشت. ظريف گفت: ما در شيوه حكمراني برداشت جديدي داريم و اين برداشت وقتي با حضور موثر مردم در صحنه تصميم‌گيري همراه مي‌شود، تلاش براي ايستادگي در مقابل زورگويي‌ها و زيادخواهي‌ها‌، صبر و شكيبايي در طول جنگ و تحريم‌هاي چند سال گذشته كه به صورت غيرقانوني و غيرمنطقي و ظالمانه بر مردم تحميل شد از ايران قدرتي مي‌سازد كه نمايندگان شما را وادار مي‌كند در برابر تمام قدرت‌هاي بزرگ كه اتفاقا داراي سلاح هسته‌يي هستند و مي‌توانند خود و دنيا را به نابودي بكشانند بايستند و ديدگاه صلح‌طلبانه ايران را با وجود همه فشارها مطرح كنند و با سربلندي بيرون بيايند؛ اين قدرت ايران در جهان كنوني است و بايد او را باور كنيم.


چرا به دنبال سلاح هسته‌يي نيستيم

ظريف با طرح اين پرسش كه چرا ايران به دنبال سلاح هسته‌يي نيست؟ گفت: البته اگر رژيم پيشين در ايران حكومت مي‌كرد به دليل شرايط متفاوت استراتژيكش با كشورهاي دنيا مي‌توانست از سلاح هسته‌يي بهره ببرد اما معتقديم سلاح هسته‌يي امنيت ايجاد نمي‌كند. اساسا بازدارندگي هسته‌يي بر مبناي نابودي تضمين شده دوجانبه است يعني براساس ديوانگي و حماقت است يعني اگر دو كشور داراي سلاح هسته‌يي يكديگر را تهديد كنند به اين معنا است كه اگر يكي عليه ديگري از سلاح استفاده كند آن كشور اطمينان حاصل مي‌كند هم خودش و هم كشور حمله‌كننده را نابود خواهد كرد اما اين براي ايران معنا ندارد. من از كيسينجر، وزير خارجه وقت امريكا سوال كردم كه چرا شما يك وقت درباره ايران يك چيز مي‌گفتيد و حالا چيز ديگري؟ و او با صراحت پاسخ داد: چون آن وقت رژيم (رژيم پهلوي) طرفدار ما بود. وزير خارجه كشورمان اظهار كرد: اگر برخي كشورها و رژيم صهيونيستي معتقدند ايران به‌دنبال سلاح هسته‌يي است چرا امروز كه تفاهمي ميان ايران و 1+5 اتفاق افتاده است و براي رفع نگراني آنها از برنامه هسته‌يي ايران است همچنان نگرانند؟ چرا امروز اسراييل نعره مي‌كشد و نتانياهو عصباني است؟ مذاكره ما براي اين است كه اطمينان دهيم سلاح هسته‌يي نداريم. پس چرا وحشت كرده و از آن نگران هستند؟ چرا اين نعره‌ها را در گذشته نمي‌كشيدند؟ به اين دليل است كه ما داريم روي حوزه‌يي تاكيد مي‌كنيم كه براي ايران قدرت ايجاد مي‌كند و آن حوزه فناوري هسته‌يي است و بهانه‌تراشي‌ براي اعمال سياست‌هاي ظالمانه عليه ايران و حمله عليه مردم مظلوم فلسطين با شعار جلوگيري از ايران هسته‌يي را از دست‌شان خارج مي‌كند؛ ضمن اينكه از دستاوردهاي بزرگ فرزندان‌مان در سازمان انرژي اتمي با تمام تلاش حراست مي‌كنيم.ساختار تحريم‌ها فرو ريخت

وي تاكيد كرد: امروز جنگ‌طلب‌ها نگران هستند چرا كه بهانه از آنها با حضور جدي ايران در عرصه بين‌الملل برداشته مي‌شود. رييس تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي كشورمان در اظهارات متفاوت در جمع كارمندان و مديران، معاونان سازمان انرژي اتمي گفت: در مذاكراتي كه صورت گرفت ساختار برنامه ايران به حفظ و ساختار تحريم‌ها فرو ريخت و حق مردم ايران براي بهره‌گيري از حق فناوري هسته‌يي به رسميت شناخته مي‌شود. او با اشاره به اظهارات برخي مقامات امريكايي مبني بر اينكه آنها حق غني‌سازي ايران را به رسميت نشناختند، اظهار كرد: مگر حق داشتن نيروگاه هسته‌يي و رآكتور تحقيقاتي در ان.پي.تي آمده است كه حالا بخواهند چيزي به نام غني‌سازي را به رسميت بشناسند. در ان. پي. تي آنچه به رسميت شناخته مي‌شود حق برخورداري نيروي هسته‌يي براي مصارف صلح‌آميز است كه براساس تفسيرهايي كه در كنفرانس‌هاي بازنگري در ان. پي. تي در سال‌هاي 1990 و 2010 صورت گرفته است و با حضور و راي مثبت امريكا نيز بوده است، «حق داشتن فناوري صلح‌آميز هسته‌يي و ضرورت احترام به انتخاب كشورها در حوزه چرخه سوخت مورد تاييد قرار گرفته است». وزير امور خارجه كشورمان گفت: ما علاوه بر استفاده كامل از فناوري صلح‌آميز هسته‌يي اين را هم ثبت كرديم كه بدون برنامه غني‌سازي هيچ توافقي صورت نخواهد گرفت. وزير خارجه ايران ادامه داد: همچنين از رييس‌جمهور به خاطر حمايت‌هايشان تشكر مي‌كنم بدون شك ايشان كه خود زماني مذاكره‌ كرده‌اند، مي‌دانند چقدر اين كار سخت است و از سويي هم دشوار است چرا كه رييس‌جمهور به‌خوبي مي‌داند در مذاكرات چه مي‌گذرد و متوجه امور هستند. با اين حال بيش از همه از لطف خدا و حمايت مردم قدرداني مي‌كنم.توانستيم با قدرت برنامه‌ هسته‌يي را در چارچوب قوانين بين‌المللي حفظ كنيم

در همين حال رييس سازمان انرژي اتمي در همايش فوق با اشاره به موفقيت تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي در رسيدن به تفاهم با كشورهاي 1+5 و آغاز روند حل و فصل مساله هسته‌يي گفت: به لطف الهي و هدايت نقش‌آفريني مسوولان و گروه مذاكره‌كننده، توانستيم مشكل ساختاري سياسي در بحث هسته‌يي را حل كنيم. به گزارش ايسنا، علي‌اكبر صالحي ظهر در همايش بزرگداشت روز بسيج با اشاره به فعاليت‌هاي هسته‌يي ليبي و كره شمالي گفت: ديديم كه ليبي چگونه برنامه‌اش را وا داد و وضعيت كره شمالي را هم مي‌بينيد؛ اما خدا را شكر ما توانستيم با قدرت برنامه‌هايمان را در چارچوب قانون و قوانين بين‌المللي حفظ كنيم و مشكل ساختار سياسي را به لطف الهي و هدايت و نقش آفريني مسوولان و گروه مذاكره‌كننده حل كنيم. صالحي با بيان اينكه انقلاب ما با وجود فراز و فرودها روال اخلاقي خود را طي كرده است، گفت: البته ما اشكالاتي هم داشته‌ايم اما با هدايت رهبري هدف را گم نكرده‌ايم؛ ما تند و كند شديم اما راه‌مان را ادامه داديم و نتيجه‌اش اين شده است كه به جهان نشان داديم با وجود فشار و محدوديت‌هاي بسيار، افتخار سياسي در انتخابات رياست‌جمهوري آفريده شد و بيش از 70 درصد جامعه در انتخابات شركت كردند. در شرايطي كه ارزش پول كشور به يك سوم تنزل يافته بود و دارايي‌ها بسيار كاهش يافته بود اما مردم اخم به ابرو نياوردند و در انتخابات شركت كردند و گفتند كه به‌دنبال چه رويكرد سياسي در چارچوب سياست‌هاي داخلي و خارجي هستند. وي همچنين با گراميداشت ياد و خاطره شهداي هسته‌يي و ضمن خوشامدگويي هيات مذاكره‌كننده هسته‌يي در اين مراسم كه به مناسبت هفته بسيج برگزار شده بود، اظهار كرد: هيات مذاكره‌كننده به لطف الهي موفق شد برگ زرين ديگري بر افتخارات ملت بيفزايد. او از همه كساني كه در عرصه هسته‌يي فعاليت كرده‌اند و خشتي بر خشت ديگر گذاشتند، تشكر كرد و افزود: همچنين از روحاني و حمايت‌شان در اين زمينه و ظريف و هيات مذاكره‌كننده كه با اشراف و هوشمندي توانستند تمام ملاحظات را در نظر گرفته و تصميم برنامه تعيين شده از سوي مسوولان را در بحث هسته‌يي به كرسي بنشانند، تقدير كرد.

به پاس توافق در مذاكرات ژنو؛ سازمان انرژي اتمي لوح سپاس به دكتر ظريف اهدا كردگفتني است كه سازمان انرژي اتمي به پاس خدمات ارزنده دكتر «محمدجواد ظريف» وزير امورخارجه و كسب توفيقات به دست آمده در مذاكرات ژنو لوح تقديري را به وي اهدا كرد. به گزارش ايرنا، اين لوح سپاس در حاشيه مراسم ياد ياران كه به مناسبت هفته بسيج در سازمان انرژي اتمي برگزار شد، توسط «علي اكبر صالحي» رييس سازمان انرژي اتمي به دكتر ظريف اهدا شد. امور ايثارگران سازمان انرژي اتمي اين لوح سپاس تهيه و به نمايندگي از خانواده‌هاي شهداي هشت سال دفاع مقدس به دكتر ظريف مذاكره‌كننده ارشد هسته‌يي ايران اهدا شد.همچنين در اين مراسم با اهداي لوح سپاس از خانواده شهداي گرانقدر هسته‌يي، «مسعود عليمحمدي»، «مجيد شهرياري»، «داريوش رضايي‌نژاد»، «مصطفي احمدي‌روشن» و «رضا قشقايي» تجليل شد.
بررسي مذاكرات ژنو در شوراي عالي امنيت ملي
علي‌اكبر صالحي در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ارزيابي خود از توافقات ايران و 1+5 در مذاكرات ژنو گفت: اين قدم آغازين و شروع يك پايان است؛ اگر انسجام داخلي را حفظ كنيم و با همين درايت و حكمت سياسي به پيش برويم، نهايتا نتيجه خوبي خواهيم گرفت. رييس سازمان انرژي اتمي با اشاره به پيام رهبر معظم انقلاب به رييس‌جمهور، ادامه داد: تصميماتي كه در ژنو اتخاذ شد، تصميمات فردي و شخصي نيست، تصميمات به اين مهمي به صورت جمعي گرفته و در مراجع مختلف چكش‌كاري مي‌شود و به تاييد مقامات عاليرتبه كشور مي‌رسد و پس از آن مجري اجرا مي‌كند. صالحي در گفت‌وگو با «خانه ملت» افزود: اگر مقام معظم رهبري اين توافقات را تاييد نمي‌كردند قطعا مذاكرات انجام نمي‌شد و آنچه در توافقات ژنو آمد پيش از اين در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بررسي و ارزيابي شده بود. وي درباره اينكه رييس‌جمهور و وزير امورخارجه امريكا اعتقاد دارند توافقات ژنو گام رو به عقب در برنامه هسته‌يي ايران است، گفت: آنها براي قانع كردن افكار عمومي خود هرچه مي‌خواهند مي‌گويند. صالحي درباره تكميل پروژه آب سنگين اراك، افزود: تكميل اين پروژه قطعا ادامه مي‌يابد اما راه‌اندازي آن در آينده نزديك نخواهد بود.
باهنر با اشاره به حادثه سفارت ايران در لبنان:
تحريك اختلافات شيعه و سني از توطئه‌هاي استكبار است
محمدرضا باهنر، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در حاشيه مراسم استقبال از نبيه‌بري، رييس مجلس لبنان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما حضور آقاي نبيه‌بري، رييس مجلس لبنان را در اين موقعيت حساس در تهران به فال نيك مي‌گيريم و اين ديدار براي تحكيم روابط دو كشور و تحكيم و پافشاري بر مواضع مشترك دو كشور انجام مي‌گيرد. وي افزود: يكي از توطئه‌هاي جدي استكبار تحريك اختلافات بين تشيع و تسنن است. تكفيري‌ها با امكانات غرب در اين زمينه اقداماتي انجام مي‌دهند كه با تلاش نيروهاي مسلمان منطقه اين خواب استكبار نيز تعبير نخواهد شد. به گزارش تسنيم، نايب‌رييس دوم مجلس افزود: گروه‌هاي مختلف اسلامي مي‌توانند در كنار همديگر و با تعامل با يكديگر خط مقاومت را به پيش ببرند. باهنر با اشاره به حادثه تروريستي در مقابل سفارت ايران در لبنان گفت: متاسفانه كاري كه چند روز قبل كردند، نمونه‌يي از جنايات رژيم صهيونيستي است كه باعث شد برخي از هموطنان عزيز ما و مردم لبنان به شهادت برسند. وي ضمن محكوم كردن اين جنايت خاطرنشان كرد: اميدواريم عاملان اين حوادث شناسايي شده و به زودي به سزاي اعمال خود برسند.
مديركل امور كارشناسي نظارت مجلس شوراي اسلامي:
امروز به اتهامات احمدي‌نژاد رسيدگي مي‌شود
مجتبي ملك افضلي، مديركل امور كارشناسي نظارت مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با مهر، ضمن بيان اينكه جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور سابق كشورمان امروز ساعت 10 صبح در شعبه 76 كيفري استان تهران برگزار مي‌شود، گفت: از طرف رياست مجلس شوراي اسلامي دو نفر به عنوان نماينده حقوقي و يك نفر هم از طرف كميسيون اصل 90 در جلسه دادگاه شركت خواهند كرد. وي گفت: سه تخلف دولت در زمينه «عدم تشكيل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفي وزير مربوطه در اجراي فرآيند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شركت ملي نفت» و «عدم تخصيص بودجه ارزي مترو» است. ملك افضلي اظهار داشت: در بحث تشكيل وزارت ورزش و جوانان دو اتهام متوجه احمدي‌نژاد است؛ اول تاخير در تشكيل اين وزارتخانه و دوم تاخير در معرفي وزير است كه بارها رييس مجلس شوراي اسلامي و معاونت نظارت مجلس در اين خصوص به رييس‌جمهور سابق تاكيد كردند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا حضور شخص احمدي‌نژاد در جلسه امروز الزامي است، گفت: در مرحله تحقيقات مقدماتي متهم بايد حتما حضور داشته باشد. وي ادامه داد: برابر آيين دادرسي كيفري امكان حضور وكيل متهم بدون حضور متهم در دادگاه نيست و حتما بايد احمدي‌نژاد حضور داشته باشد.
رييس‌جمهوري:
دولت نمي‌تواند درباره واقعيات كشور حقايق را به مردم نگويد
رييس‌جمهوري گفت: دولت درباره واقعيات كشور هرگز نمي‌تواند به مردم حقايق را نگويد، چرا كه معتقد است بيان واقعيت‌ها موجب مي‌شود همگان به سمت همكاري و همراهي در جهت رفع مشكلات حركت كنند. به گزارش ايرنا «حسن روحاني» در ديدار مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي ضمن تبريك هفته بسيج گفت: بسيج از ابتداي پايه‌گذاري آن توسط امام(ره) تا به امروز بر اساس تفكري ديني و منافع ملي پايه‌ريزي شده و نقش بسزايي در دفاع از آرمان‌ها و اهداف ملي ايفا كرده است. دكتر روحاني با بيان اينكه تفكر بسيجي، ما را سريع‌تر به اهداف خود خواهد رساند، خاطرنشان كرد: بر اساس اين تفكر هر كس آماده ايثار در مسير آرمان‌ها، نظام و كشور خود باشد، بسيجي است و اميدوارم تفكر بسيجي در كشور روز به روز پررنگ‌تر شود. رييس‌جمهوري تصريح كرد: بسيج تنها مختص به جناح و انديشه خاصي نيست بلكه اكثريت قاطع ملت ما فكر و انديشه بسيجي دارند و در راستاي اين انديشه هر كس مصالح خود را فداي آرمان‌ها و منافع كشور و انقلاب مي‌كند، بسيجي است. روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تفاهم هسته‌يي ايران با 1+5 گفت: در موضوع هسته‌يي با حفظ اصول و چارچوب‌هاي مصوب نظام گام اول برداشته شد. وي خاطرنشان كرد: با وجود اينكه مسيري بسيار دشوار پيش رو بود، توانستيم به واسطه عنايت حق، دعاي خير مردم و هدايت‌ها و حمايت‌هاي مقام معظم رهبري در قدم اول به توافق دست پيدا كنيم. رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه در انجام يك اقدام ملي بايد همه دست به دست هم بدهند، خاطرنشان كرد: اين مسير، صعب و سخت است، ولي اميدواريم بتوانيم در مراحل بعد نيز موفق شده و از حقوق ملت دفاع كنيم. دكتر روحاني با اشاره به اينكه يكي از اهداف سياست خارجي دولت در حال حاضر كاهش تنش با غرب است، گفت: مقام معظم رهبري از ديپلماسي دولت و مسيري كه در حال پيموده شدن است، حمايت كرده و خرسنديم كه اكثريت نمايندگان مجلس نيز از برنامه‌هاي دولت حمايت مي‌كنند. رييس‌جمهوري اضافه كرد: دولت موظف است در مسيري كه ملت براي او تعيين كرده حركت كند. روحاني افزود: اميدوارم در مسيري كه دولت در پيش گرفته حقوق مردم تامين شده و قدم به قدم تحريم‌هاي غيرقانوني از دوش ملت برداشته شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه دولت به مشكلات اقتصادي كشور آگاهي كامل داشته و آمارهاي مختلف مربوط به تورم، بيكاري و مشكلات در بخش‌هاي مختلف را به درستي مي‌داند، گفت: دولت مشكلات و شرايط موجود را پذيرفته و اعلام كرده كه در مسير حل اين مشكلات گام برخواهد داشت. رييس‌جمهوري افزود: دولت با وجود اين موضوع درباره واقعيات كشور هرگز نمي‌تواند به مردم حقايق را نگويد؛ چرا كه معتقد است بيان واقعيت‌ها موجب مي‌شود همگان به سمت همكاري و همراهي در جهت رفع مشكلات حركت كنند. روحاني درباره مشكلات مربوط به استان آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه بخشي از مشكلات اين استان در حقيقت مشكلات ملي نيز به حساب مي‌آيند، گفت: دولت درباره حل مشكلات مربوط به اين استان از جمله مشكلات مربوط به درياچه اروميه قدم‌هايي برداشته است. رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه تنها راه رهايي از مشكلات، تدبير و وحدت ملي است، گفت: همگان بايد در كنار هم با عقلانيت و تدبير به پيش برويم و همانند ايام انقلاب و دوران دفاع مقدس روي پاي خودمان بايستيم. روحاني خاطرنشان كرد: بايد شرايط را در كشور به گونه‌يي برنامه‌ريزي كنيم كه دولت تسهيلات لازم را فراهم كرده و انجام امور را عمدتا براي بخش غيردولتي آماده كند تا به اين وسيله مردم در صحنه‌هاي گوناگون حضور داشته باشند. رييس‌جمهور استان آذربايجان شرقي را بسيار حائز اهميت دانست و اظهار داشت: اين استان نقش و حق بزرگي در استقلال كشور ايفا كرده است. روحاني گفت: مردم اين استان در مقاطع حساس و مهم انقلاب و دفاع مقدس با شهامت ايستادگي كرده و امروز وظيفه دولت است كه به وضعيت و مشكلات آنان رسيدگي كند. وي همچنين بر ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و استعدادهاي فراوان موجود در استان آذربايجان شرقي تاكيد كرد. در اين جلسه نمايندگان استان آذربايجان شرقي ضمن تبريك به تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي و به رييس‌جمهور و تقدير از دولت به خاطر انتخاب دكتر جبارزاده به عنوان استاندار اين استان، درباره وضعيت كلي استان و مشكلات حوزه‌هاي انتخابي خود گزارشي ارائه كردند. طرح مشكلات درياچه اروميه، توصيه به استفاده از ظرفيت‌هاي استان و احياي جاده ابريشم، رسيدگي به وضعيت بيكاري جوانان و توجه به موضوع اشتغال، مديريت مصرف آب شرب و كشاورزي، توجه به حمل و نقل ريلي و احداث خط راه‌آهن سريع‌السير، احياي رصدخانه مراغه، تكميل و توسعه برخي از جاده‌ها و راه‌هاي استان، رسيدگي به مشكلات زلزله‌زدگان آذربايجان شرقي از جمله مواردي بود كه اعضاي مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي در اين جلسه مطرح كردند.
عناوين اين صفحه
گري سيك: توافق هسته‌يي تاريخي بود
راه‌حل جامع براي غني‌سازي با تعريف مشترك
ظريف از استقبال مردم در فرودگاه تشكر كرد
جلسه محرمانه ظريف با لاريجاني
گروه‌هاي فشار دست به كار شده‌اند
بررسي مذاكرات ژنو در شوراي عالي امنيت ملي
تحريك اختلافات شيعه و سني از توطئه‌هاي استكبار است
امروز به اتهامات احمدي‌نژاد رسيدگي مي‌شود
دولت نمي‌تواند درباره واقعيات كشور حقايق را به مردم نگويد
پيـدا و پنهان
واكنش‌ها به توافق هسته‌يي
دولت روحاني موفق در ديپلماسي و ناموفق در اقتصاد
گفت‌وگوي تلفني اوباما و نتانياهو درباره توافق هسته‌يي
برتري ايران در غرب آسيا بر امريكا
حمايت اكثر امريكايي‌ها از توافق هسته‌يي اوباما
بدون تيتر
احتمال تشكيل معاونت رييس‌جمهور در امور روحانيت
هيات پارلماني عازم لبنان مي‌شود
راه انتقاد براي همه باز است
كتمان حقيقت و به دلخواه مردم سخن‌گفتن مشكلي را حل نمي‌كند
ايران كليد راه‌حل در منطقه غرب آسيا است
ملت ايران پشتيبان گروه مذاكره‌كننده خواهد بود

پيـدا و پنهان
جوانفكر و راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني: علي‌اكبر جوانفكر، مشاور رسانه‌يي احمدي‌نژاد درصدد راه‌اندازي يك پايگاه اطلاع‌رساني است كه نقد عملكرد و برنامه‌هاي دولت يازدهم را در دستور كار قرار خواهد داد. به گزارش جهان، هنوز نام اين رسانه كه احتمالا در فضاي مجازي فعاليت مي‌كند، مشخص نشده است اما گفته مي‌شود برخي نويسندگان كه در زمان دولت احمدي‌نژاد با حقوق بسيار بالا در روزنامه ايران فعاليت مي‌كردند، همكاران احتمالي وي در رسانه مذكور هستند.

شاكيان خصوصي احمدي‌نژاد چه كساني هستند؟ نخستين شاكي خصوصي رييس‌جمهور سابق فردي به‌نام «يعقوب خليل‌نژاد» است كه نام وي در احضاريه ارسالي به پاستور، در كنار نام رييس مجلس قرار دارد. به گزارش فارس، شكايت خليل‌نژاد البته هيچ ارتباط و تشابهي با موضوع شكايت مجلسي‌ها ندارد و ظاهرا او به دليل به‌كار بردن برخي الفاظ و تعابير توسط احمدي‌نژاد در يك سخنراني عمومي شكايت كرده است. شاكي ديگر احمدي‌نژاد يك شهروند تهراني به نام خسرو شاهين است كه خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفي كرده و از رييس‌جمهور سابق به دليل بالا بودن تلفات جاده‌يي در كشور به دستگاه قضايي شكايت كرده است. ديگر شاكي رييس‌جمهور سابق شخصي به نام «قبه» است كه البته از دليل شكايت وي اطلاعي كسب نشد اما بر اساس اطلاعات واصله، او نيز از شهروندان عادي است.

تكذيب مذاكره محرمانه‌ بين ايران و امريكا: يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه گزارش‌هاي اخير منتشره در برخي رسانه‌هاي امريكايي از جمله خبرگزاري آسوشيتدپرس مبني بر مذاكره مخفيانه ايران و امريكا را تكذيب كرد.

يوشكا فيشر در تهران بستري شد: وزير اسبق امور خارجه آلمان كه چند روز قبل به ايران سفر كرده بود به علت مشكلات قلبي و تنفسي نيمه‌شب به بيمارستان پارسيان تهران منتقل شد. به گزارش شفاآنلاين، يوشكا فيشر، شامگاه شنبه به علت مشكل قلبي و تنگي نفس به بخش اورژانس بيمارستان پارسيان سعادت‌آباد تهران منتقل شد و بلافاصله تحت معاينات پزشكي قرار گرفت. وي ديروز و پس از بهبود، از بيمارستان مرخص شد.


واكنش‌ها به توافق هسته‌يي


ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه: توافقنامه هسته‌يي ژنو تاثير مثبتي بر اوضاع بين‌المللي به ويژه در منطقه خاورميانه خواهد داشت و از آن حمايت مي‌كنم.

‌ وزارت امور خارجه كره جنوبي: ازتوافق امضا شده ميان ايران و 1+5 در ژنو درباره برنامه‌ هسته‌يي تهران استقبال مي‌كنيم.

حزب‌الله لبنان: توافق ژنو پيروزي براي تلاش‌هاي سياسي و ديپلماتيك و پايداري ايران در برابر فشارهاي بين‌المللي است و از آن استقبال مي‌كنيم.

در بيانيه وزارت امور خارجه الجزاير: از تحول به وجود آمده كه همراه با روحيه همكاري است، استقبال مي‌كنيم. اين نتيجه خوشحال‌كننده بيانگر اهميت اصل صلح، همكاري و احترام متقابل است.

‌ وزارت امور خارجه قطر: اين توافق گامي مهم در راستاي حمايت از صلح و ثبات در منطقه است و دوحه خواستار تبديل خاورميانه به منطقه عاري از سلاح اتمي است.

بيانيه بحرين: اين توافق با مواضع بحرين و سياست‌هاي اين كشور كه راهكار ديپلما تيك همواره راهكار اصلي براي ايجاد ثبات و صلح بين‌المللي است، همخواني دارد.

وزير خارجه بحرين: منامه هيچ نگراني‌اي نسبت به اين توافق ندارد و آن آغازي نو براي ثبات منطقه خواهد بود و از هرگونه درگيري احتمالي در خاورميانه جلوگيري خواهد كرد.

بيانيه وزارت امور خارجه كويت: توافق ژنو آغاز موفقيت‌آميز يك توافق دايم است و از آن استقبال مي‌كنيم.

‌ سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه مصر: توافق حاصله در ژنو ميان ايران و 1+5 گامي در راه دستيابي به توافق دايم در اين خصوص است و از آن استقبال مي‌كنيم.

عربستان: اگر ايران حسن نيت خود را اثبات كند توافق تهران و 1+5 گامي به سوي راه‌حلي جامع خواهد بود.

‌ سخنگوي وزارت خارجه چين: چين از توافق هسته‌يي استقبال مي‌كند.


دولت روحاني موفق در ديپلماسي و ناموفق در اقتصاد
در نظرسنجي ميان شهروندان تهراني 7/72 درصد پاسخگويان با تعيين طيف «خيلي زياد»، «زياد» و «تا حدي»، نظر داده‌اند كه دولت يازدهم در ايجاد ذهنيت ايران دوستي در جهان موفق بوده است. يافته‌هاي اين نظرسنجي نشان مي‌دهد كه قريب به 80 درصد شهروندان تهراني معتقدند دولت يازدهم در 100 روز گذشته بيش از همه در زمينه سياست خارجي موفق عمل كرده است. 8/78 درصد پاسخگويان گفته‌اند دولت دكتر روحاني توانسته در اين مدت در زمينه سياست خارجي موفق عمل كند. 1/51 درصد اين باور را دارند كه دولت در بهبود رابطه با كشورهاي غربي و امريكا موفق بوده و 1/40 درصد هم موفقيت دولت را در زمينه كاهش تحريم‌ها برجسته كرده‌اند. 4/44 درصد پاسخگويان گفته‌اند كه دولت «تا حدي» در عمل به وعده‌هايش موفق بوده است. 2/19 درصد اين موفقيت را « كم» و 5/18 درصد هم « زياد» دانسته‌اند. جوانان كمتر از 25 سال بيش از همه گروه‌هاي سني به «توانايي» دولت يازدهم در عمل به وعده‌ها ايمان دارند. 7/29 درصد گفته‌اند كه اين دولت مي‌تواند تا حد «خيلي زياد» يا « زياد» به وعده‌هايش عمل كند. هرچه سن افزايش پيدا مي‌كند، احتياط پاسخگويان در اين زمينه هم بيشتر مي‌شود. به طوري كه 55 ساله‌ها و رده‌هاي سني بالاتر از آن و گروه سني 45 تا 55 سال اين ميزان توانايي را به ترتيب «خيلي كم» و «كم» ارزيابي كرده‌اند. در زمينه بهبود وضعيت اقتصادي، از نظر پاسخگويان تهراني دولت آخرين امتياز نظرسنجي را مي‌گيرد. در حوزه مسائل اقتصادي كمتر از نيمي از پاسخگويان (5/40 درصد) بر اين باورند كه بانك مركزي در اين زمان نتوانسته به استقلال برسد و حتي برخي هم معتقدند اين اتفاق رخ نخواهد داد. اين نظرسنجي، توسط گروه نظرسنجي دفتر پژوهش‌هاي خبري ايرنا انجام گرفته است.


گفت‌وگوي تلفني اوباما و نتانياهو درباره توافق هسته‌يي
يك روز پس از توافق هسته‌يي ايران و 1+5 در ژنو، كاخ سفيد اعلام كرد كه پس از توافق هسته‌يي ايران و گروه 1+5 باراك اوباما با بنيامين نتانياهو تماس گرفته و قول داده كه در زمينه رسيدن به يك راه‌حل جامع دو طرف با يكديگر همكاري كنند. به گزارش ايسنا، باراك اوباما، رييس‌جمهور امريكا با بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي تماس گرفت تا درباره توافقي كه امريكا و ديگر كشورهاي عضو گروه 1+5 در زمينه برنامه هسته‌يي ايران در مذاكرات با تهران در ژنو به آن رسيدند با وي گفت‌وگو كند. مقامات امريكايي گفتند كه اوباما در گفت‌وگو با نتانياهو گفت كه امريكا و ديگر كشورها «از ماه‌هايي كه پيش‌رو دارند براي دنبال كردن يك راه‌حل صلح‌آميز، پايدار و جامع كه نگراني‌هاي جامعه بين‌المللي درباره برنامه هسته‌يي ايران را رفع كند» استفاده خواهند كرد. وزير امور خارجه امريكانيز ديروز گفت كه توافق هسته‌يي صورت گرفته بين ايران و گروه 1+5 گفتار و نيات ايران را مي‌سنجد. به گزارش ايسنا، جان كري، وزير امور خارجه امريكا نيز ديروز در جمع خبرنگاران در لندن سعي كرد نگراني‌هاي رژيم صهيونيستي درباره اين توافق هسته‌يي را كاهش دهد و گفت كه امريكا «صددرصد پشت اسراييل خواهد ايستاد». به گزارش‌اي. بي. سي، كري و ويليام هيگ، وزير امور خارجه انگليس روز يكشنبه با يكديگر ديدار داشتند و تاكيد كردند كه توافق حاصل شده با ايران يك كار گروهي بود. وزير امور خارجه امريكا گفت: اكنون بحث واقعا دشوار آغاز مي‌شود و آن تلاش‌ها براي رسيدن به يك توافق جامع است كه نيازمند گام‌هاي بزرگي از نظر راستي‌آزمايي، شفافيت و پاسخگويي خواهد بود.كري افزود: اين توافق قدم اول و آغازين است و ما را به سمت مذاكرات هدايت مي‌كند.


برتري ايران در غرب آسيا بر امريكا
رسانه‌هاي غربي معتقدند ايران محور قدرت در منطقه غرب آسياست و فراتر از تثبيت حقوق هسته‌يي خود مي‌كوشد قدرت‌هاي بزرگ را از تعيين حقوق براي ديگر كشورها بازدارد. به گزارش ديپلماسي ايراني، روزنامه فايننشال‌تايمز در تحليلي با بيان اينكه هدف امريكا، سازگار كردن دوباره ايران با ژئوپولتيك غالب در جهان است، مي‌نويسد: ايران طي ساليان اخير بر امريكا و متحدانش در سراسر خاورميانه برتري يافته است. فايننشال‌تايمز تاكيد مي‌كند: ايران خواستار به رسميت شناخته شدن به عنوان يك قدرت منطقه‌يي است.


حمايت اكثر امريكايي‌ها از توافق هسته‌يي اوباما
باراك اوباما براي جلب موافقت كنگره با توافقنامه هسته‌يي ايران، مبارزه دشواري را پيش رو خواهد داشت. اما نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهند كه اكثر امريكايي‌ها موافق اين نوع توافق هستند. به گزارش فرارو به نقل از كريستين ساينس مانيتور، توافقي كه روز يكشنبه درباره توانمندي هسته‌يي ايران ميان قدرت‌هاي جهان در ژنو به امضا رسيد، نشان‌دهنده نكته مهمي در ديپلماسي و عدم اشاعه بود. اما نگاه مردم امريكا به اين توافق چگونه است؟ در حال حاضر به نظر مي‌رسد اكثر مردم امريكا از توافق هسته‌يي اوباما با ايران حمايت مي‌كنند. نظرسنجي بين‌المللي سي‌ان‌ان، اواخر ماه سپتامبر دريافت كه «سه‌چهارم مردم امريكا موافق مذاكرات مستقيم»هستند. مكس فيشر، وبلاگ‌نويس امور خارجه واشنگتن پست درباره نتايج اين نظرسنجي نوشت: «اين نظرسنجي فضاي آزادتري را به اعضاي كنگره در چگونگي برخورد با مذاكرات مي‌دهد و مي‌تواند كمي فضاي سياسي براي حمايت از يك توافقنامه را با وجود ريسك سياسي آن، ايجاد كند.»


بدون تيتر
اسماعيل كوثري، نماينده اصولگرا: فعاليت تيم مذاكرات هسته‌يي عين دفاع مقدس است (ايسنا)

مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه: ايران توانست با نرمش قهرمانانه به حقوق خود دست يابد (ايسنا)

سيدكمال‌الدين سجادي سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري با اشاره به توافق ايران و 1+5 در مذاكرات ژنو: بايد اين موضوع را به تيم هسته‌يي ايران و در راس آن وزير امور خارجه و معاونانش تبريك و به ايشان خدا قوت و خسته نباشيد بگوييم. (ايسنا)

باهنر: رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري دي‌ماه تعيين مي‌شود

عزيمت گروه دوستي پارلماني جمهوري اسلامي ايران و تركيه به آنكارا

وزير كشور: متوسط سن استانداران دولت يازدهم 50 سال است


احتمال تشكيل معاونت رييس‌جمهور در امور روحانيت
رييس شوراي فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري با اشاره به برنامه ويژه روحاني براي ارتباط با مراجع، روحانيون، مبلغين، حوزه‌هاي علميه و وعاظ ابراز اميدواري كرد اين برنامه تا پايان سال به نتيجه برسد.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام سيدرضا اكرمي، درباره برنامه ويژه رييس‌جمهور براي توسعه روابط دولت با مراجع، حوزه‌هاي علميه و روحانيون اظهار كرد: آقاي روحاني پس از تصدي عنوان رياست‌جمهوري اين انديشه را در ذهن دارند.

وي افزود: بعد از آنكه در دولت احمدي‌نژاد رابطه دولت با مراجع، حوزه‌ها، مبلغين و وعاظ اگر نگوييم قطع شد، به حداقل رسيده بود، رييس‌جمهور به دليل روحاني بودن و شناخت از جايگاه مراجع و روحانيت برنامه ويژه‌يي براي توسعه ارتباطات دولت با اين قشر دارد.

رييس شوراي فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري درباره جزييات اين برنامه تصريح كرد: رييس‌جمهور در نظر دارد بتواند گروهي يا جمعي را انتخاب كند كه در جايي به صورت معاونت، مشاورت يا هر عنوان ديگري جمع شوند تا روابط بين قوه اجرايي كشور و اين بدنه مهم توسعه پيدا كند. وي ادامه داد: بدنه روحانيون در اعتقادات، آموزش و باورهاي مردم نقش بسزايي دارند و با توجه به اينكه مردم ما مسلمان هستند، اين روابط بيش از پيش اهميت پيدا مي‌كند، لذا دولت به دنبال آن است كه ارتباط خوبي با اين قشر داشته باشد كه البته هنوز به جمع‌بندي كامل در اين خصوص نرسيده‌ايم.

حجت‌الاسلام اكرمي گفت: اميدوارم اين اقدام دولت هر چه زودتر عملي شود تا ارتباط با مراجع، حوزه‌هاي علميه و مبلغين كه بازوي نظام و رهبري هستند، بيش از پيش توسعه يابد، آقاي روحاني اصل اين موضوع را قبول دارد و ما هم توصيه مي‌كنيم و پيام هم داده‌ايم كه تا پايان سال در اين باره به نتيجه مطلوب برسيم.


هيات پارلماني عازم لبنان مي‌شود
هيات پارلماني از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي ميداني حادثه تروريستي مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران در بيروت چهارشنبه عازم لبنان مي‌شود.

عوض حيدرپور، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با مهرافزود: اين هيات به رياست منصور حقيقت‌پور و همراهي بنده انجام خواهد شد و ممكن است بنا به ضرورت سخنگوي كميسيون امنيت ملي نيز در اين سفر حضور داشته باشد. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت:اين سفر دو يا سه روزه خواهد بود.


راه انتقاد براي همه باز است
احمدرضا دستغيب

مجموعه اقدامات تيم مذاكره‌كننده زيرنظر شوراي عالي امنيت و مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد به همين جهت نمي‌توان عدول از خطوط قرمز را براي تيم مذاكره‌كننده در مذاكرات و توافقنامه هسته‌يي متصور شد چرا كه اين تيم موظف است تا در تمامي مراحل خود هماهنگي‌ها را با اين شورا رعايت كند. با اين وجود دلسوزان نظام جهت حفظ منافع ملي و خواسته‌هاي مردمي مي‌توانند انتقادهاي سازنده خود را به تيم مذاكره‌كننده البته بر حسب حكمت، مصلحت و منفعت منتقل كنند لذا اينكه بخواهيم راه بر منتقدان دلسوز ببنديم و متعصبانه از تيم مذاكره‌كننده دفاع كنيم، نمي‌تواند معناي محض دلسوزي را داشته باشد و خارج از اصول و منطق است. توافقنامه هسته‌يي ايران با گروه 1+5 با وجود تمام نقاط قوتي كه دارد ممكن است از نظر برخي افراد بنا به دلايلي نقاط ضعفي داشته باشد كه بيان اين انتقادها بلامانع و محترم است به شرطي كه اين انتقادها اهداف بلند نظام و منافع ملي را در تيررس قرار ندهد و ارزش كار تيم مذاكره‌كننده را زير سوال نبرد؛ مشروط به اين معنا كه نقد دلسوزانه هدف تخريب‌گري و تضعيف را دنبال نمي‌كند و به جاي پرداختن به اين حواشي با تكيه بر اسناد و مدارك درست و تاييد شده سعي بر اصلاح اشتباهات و خطاي مسوولان را دارند ولي چيزي كه در اين چند روز شاهد بوديم فراتر از اين بود. برخي دوستان با استناد بر مدارك سوخته و نادرست غربي و دشمنان نظام انتقادهايي را وارد مي‌كنند كه كار درستي نيست چراكه اين روش، چيزي جز بازي در زمين دشمن و براي دشمن نيست كه عده‌يي به اشتباه و به نام انتقاد از دولت يا هر جريان و جناحي در دستور كار خود قرار داده‌اند كه بايد مورد توجه منتقدان قرار بگيرد. بالاخره اين جريان هرچند محدود و قليل واقعيتي در كشور ما است كه نظرشان با نظر اكثريت كشور كمي اختلاف دارد و در انتخابات رياست‌جمهوري نيز با حضورشان هشت تا 10 درصد آراي كشور را به خود اختصاص دادند.

 نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه


آيت‌الله جوادي‌آملي:
كتمان حقيقت و به دلخواه مردم سخن‌گفتن مشكلي را حل نمي‌كند
آيت‌الله جوادي آملي در ديدار اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جايگاه مردم در نظام مردم سالاري ديني افزود: چند ستون اصلي و اساسي براي نظام اسلامي تعريف شده است كه طبق فرموده حضرت امير عليه‌السلام در نامه‌يي كه به مالك اشتر مرقوم فرمودند، مردم محكم‌ترين و اساسي‌ترين ستون نظام ديني هستند.

وي گفت: مردم هنگامي مي‌توانند ستون نظام اسلامي باشند و نقش خود را به درستي ايفا كنند كه داراي ريشه محكم فكري و عقيدتي باشند. به گزارش ايسنا، اين مرجع تقليد به نقش حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها در تقويت ريشه فكري و عقيدتي مردم اشاره كرد و افزود: همان‌گونه كه در حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها آموزش از دو مرحله تعليم و تعليل تشكيل شده است بايد در ارتقاي سطح فكري و فرهنگي جامعه نيز اين دو عنصر مورد توجه قرار گيرد. آيت‌الله جوادي آملي بيان كرد: اكثر مردم تبليغ را با تعليم و تكرار را با تعليل اشتباه مي‌گيرند كه بايد متوليان فرهنگي با توجه به اين مطلب، حق را بگويند و آن را تكرار كنند تا مردم حق‌باور و حق‌پذير شوند و بتوانند ستون دين و نظام باشند. وي با بيان اينكه «كتمان حقيقت و به دلخواه مردم سخن گفتن مشكلي را حل نمي‌كند» گفت: مردم تا وقتي ستون دين و نظام اسلامي خواهند بود كه با آنها صادقانه، عالمانه و درست سخن گفته شود و مسوولان به سخنان و وعده‌هاي خود عمل كنند..


سرلشكر صفوي:
ايران كليد راه‌حل در منطقه غرب آسيا است
دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا با بيان اينكه تغيير و تحولات منطقه غرب آسيا را ايران رقم مي‌زند، افزود: قدرت‌هاي بزرگ بدانند در منطقه غرب آسيا ايران كليد راه‌حل است. به گزارش مهر، سردار سرلشكر پاسدار سيد يحيي صفوي، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا با بيان اينكه بسيج يكي از اركان قدرت ملي ايران است، گفت: پيوستن و حمايت و قدرداني از بسيج تامين‌كننده امنيت و دفاع همه‌جانبه از ايران است و مراقب باشيم كه اين نعمت الهي را كه امام بزرگوار، با حكمت الهي خود، سي سال قبل و پيش از شروع جنگ، فرمان به تشكيل آن دادند، دشمنان آسيب و گزندي به آن نرسانند و حمايت مقام معظم رهبري از بسيج، حمايت قلبي براي مردم ما است و اين حمايت، كشور و انقلاب را در مقابل همه خطرات حفظ مي‌كند. سر لشكر صفوي در تبيين مفاهيم قدرت ملي گفت: قدرت ملي به معناي توانايي‌هاي يك ملت و دولت در استفاده از منابع محسوس و نامحسوس و امكانات انساني و طبيعي براساس سيستم و نظام ارزشي مورد نظر خود، جهت تاثير‌گذاري در معادلات منطقه‌يي و جهاني و كسب پيروزي براي تامين منافع و امنيت ملي، است.

صفوي در ادامه گفت: داشتن روابط و راهبرد سياست خارجي هر كشور و سهم آن كشور در تجارت بين‌الملل و روابط فرهنگي آن كشور و مشاركت آن در سازمان‌هاي منطقه‌يي و بين‌الملل از ديگر عوامل قدرت ملي هر كشوري است. وي افزود: برخي تصور مي‌كنند كه امريكايي‌ها بيداري اسلامي را كنترل كرده‌اند. امريكايي‌ها اگر توانستند انقلاب اسلامي را كنترل كنند، مي‌توانند امواج بيداري اسلامي را كنترل كنند. بيداري اسلامي متوقف شدني نيست. وي ادامه داد: بسيج گزينه ملت ايران روي ميز مقابله با هرگونه تهديدات احتمالي دشمنان است و بسيج برخاسته از كرامت و ارزش‌هاي فطري و انساني است كه با قدرت ايمان، رشادت و ازخودگذشتگي و ايثار و فداكاري هم‌اكنون به عنوان الگويي متعالي و الهام‌بخش براي مقابله با استكبار جهاني و صهيونيسم بين‌الملل فراروي مردم فلسطين، افغانستان، سوريه و لبنان و تمام آزاديخواهان در سراسر جهان قراردارد.


سيد محمد خاتمي:
ملت ايران پشتيبان گروه مذاكره‌كننده خواهد بود
رييس‌جمهور اسبق كشورمان با مطلوب خواندن مذاكرات اخير جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 در ژنو، گفت: ملت بزرگوار ايران اين موفقيت را قدر مي‌داند و بدون ترديد پشتيبان دولت و وزير محترم امور خارجه و گروه مذاكره‌كننده خواهد بود. به گزارش ايلنا، رييس موسسه بين‌المللي گفت‌وگوي فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، در ديدار با جمعي از شخصيت‌هاي يزدي، با اشاره به مذاكرات هسته‌يي در ژنو، اظهار داشت: تلاش ارجمند دولت و هيات مذاكره‌كننده درباره پرونده هسته‌يي به ياري خداوند به نتيجه‌يي مطلوب رسيد و نخستين گام در جهت تامين منافع ملي و نيز سير به سوي كاهش تنش و ان‌شاءالله حل نهايي مساله، محكم برداشته شد. وي افزود: ملت بزرگوار ايران اين موفقيت را قدر مي‌داند و بدون ترديد پشتيبان دولت و وزير محترم امور خارجه و گروه مذاكره‌كننده خواهد بود. سيد محمد خاتمي در پايان تصريح كرد: شادي مردم نشانه رضايت آنان است.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام