سرمايه‌گذاري اتريشي؛ انرژي پاك ايراني
 
رضا زندي روزنامه‌نگار و تحليلگر اقتصادي
 

هواپيماي ايرلاين خارجي كه به سمت ايران مي‌آمد به اندازه انگشتان يك‌دست هم خارجي در آن نبود. تنها سه يا چهار چيني عازم تهران بودند. ايران تحريم بود و حصار دورش هر روز تنگ‌تر مي‌شد. نه توريستي، نه سرمايه‌گذاري. كشور تاريخي و چهار فصلي چون ايران، با آن بازار بزرگ و پتانسيل قوي براي سرمايه‌گذاري، جذابيتي براي خارجي‌ها نداشت! اواخر دهه 80 بود و اغلب كشورها، درهاي‌شان را به روي اقتصاد ايران بسته بودند. ديروز اما، تعداد زيادي اروپايي به مركز ايران رفتند تا پروژه‌اي را كه با 2/1 ميليون دلار در كرمان ساخته بودند، افتتاح كنند. كاش دستاوردهاي برجام بيشتر براي مردم تشريح شود.
1- ٤٠ درصد GDP و ٦٠ درصد شغل‌هاي اقتصادهاي نو ظهور در اختيار كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SME) است. كسب و كارهايي كه توسط بخش خصوصي و گهگاه خانوادگي اداره مي‌شوند و سهم مهمي در توسعه‌يافتگي كشورها دارند. ايران براي توسعه‌اش، به گسترش اين كسب و كارها نياز مبرم دارد. و اصلي‌ترين عامل گسترش آنها، كم كردن ريسك‌ها و تامين امنيت سرمايه‌گذاري است كه اگر محقق شد سرمايه‌هاي خارجي مي‌آيد. نمونه‌اش ديروز در رفسنجان اتفاق افتاد.
2- عصر ديروز با حضور فرماندار رفسنجان، مقامات استانداري كرمان و مديران شركت KPV اتريش، نيروگاه خورشيدي 2/1 مگاواتي اين شهر افتتاح شد. اين نيروگاه با سرمايه‌گذاري 2/1 ميليون دلاري در شش ماه مذاكره و ساخته شده است. ٥٠ درصد سرمايه اين طرح را بخش خصوصي و ٥٠ درصد ديگر را شركت سرمايه‌گذاري KPV اتريش تامين كرده است. ديروز همچنين پروژه ٦٠ مگاوات نيروگاه خورشيدي جديد توسط اين شركت اتريشي كلنگ خورد.
3- تعدادي خبرنگار آلماني و اتريشي هم ديروز در مسير تهران تا رفسنجان، همراه سرمايه‌گذاران اتريشي بودند تا افتتاح اين نيروگاه خورشيدي را مخابره كنند. حالا شما مي‌توانيد تاثيرات برجام را حتي در مقياس‌هاي كوچك هم ببينيد. گذشت آن روزي كه خارجي‌ها به ايران نمي‌آمدند. حالا مي‌آيند، حتي بدون تضمين دولتي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و خبرنگار مي‌آورند تا همكاري‌شان را به همه دنيا اعلام كنند. اگر حجم اين پروژه كوچك است، روح حاكم بر آن بزرگ است. افتخار شركت‌هاي دنيا به همكاري با ايران كم چيزي است؟
4- كرمان ٣٣٠ روز آفتابي دارد. پس بهشت نيروگاه‌هاي خورشيدي است. كرمان كم‌آب است. بخشي از مزرعه‌هاي پسته‌اش در حال خشك شدن است.

پس مي‌تواند به سادگي بستر نيروگاه‌هاي خورشيدي شود كه به راحتي نصب مي‌شود. دولت هم تضمين مي‌كند ٢٠ سال برق آن را بخرد. فعلا هم براي نيروگاه پايين‌تر از ١٠ مگاوات، كيلووات‌ساعتي ٤٩٠ تومان مي‌خرد. اين بيزينس خوب نيست؟!
٥- وقتي وزير پيشنهادي نيرو به خاطر آب و محيط زيست نمي‌تواند راي نمايندگان مردم را بگيرد، معلوم است توجه به آب و محيط زيست در ذهن جامعه جاي گرفته است. اينجاست كه مي‌توان توليد انرژي‌هاي تجديدپذير را توسعه داد. از انرژي خورشيدي گرفته تا انرژي بادي. اين بخش قابل توجهي از آينده انرژي دنياست. توسعه انرژي‌هاي پاك.


 
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=84113